2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Katkı Payı İşlemleri Hakkında

Katkı payı işlemlerine ilişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılan açıklama için tıklayınız: http://oidb.ankara.edu.tr/?p=7027