Jean Monnet Burs Programı Duyurusu

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yerleştirilmesi ve AB müktesabatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen, 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Burs programının duyurusunun 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlandığı, programın son başvuru tarihinin 17 Kasım 2020 olduğu ve bursun kapsamı, başvuru koşulları ile sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelere ve
www.ab.gov.tr ve www.jeanmonnet.org.tr internet sitelerinden ulaşılabilecektir.