Ankara Üniversitesi Taşıt Tanıtım Kartına Öğrencilerimiz İçin Başvuru Duyurusu

2020 yılı boyunca geçerli olacak taşıt tanıtım kartları, Ankara Üniversitesi Yerleşkeleri Motorlu Taşıt Trafiği Yönergesinin 6. ve 7. maddeleri doğrultusunda hazırlanarak, 22.01.2020 tarihinden itibaren öğrencilerimi için de kullanımına sunulacağı Rektörlüğümüzce bildirilmiş olup, Belirlenen kampüsler için araç Tanıtım Kartı almak isteyen öğrencilerimiz  başvurularını Ankara Üniversitesi Motorlu Taşıt Otomasyon Sistemi üzerinden (https://antos.ankara.edu.tr/) çevrimiçi yapılabilecektir.
 
 
Hazırlanan kartlar, başvuru sahibince tercih edilen teslim noktasından eski kartın iade edilmesini müteakip alınabilecektir. Öğrencilerimiz https://antos.ankara.edu.tr/ adresinden başvuru yapılması halinde, süreç hakkında  posta ile bilgilendirme yapılacaktır.
 
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.