Ders Kayıt Formları Hakkında

Rektörlüğümüzden alınan 06.03.2016 tarihli yazı ile, Konservatuvarımız programlarında öğrenim gören öğrencilerin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçme işlemine ait obs.ankara.edu.tr adresinden Ders Kayıt Formlarını almaları, kontrol etmeleri, herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda olası problemlere karşı saklamalarının yeterli olduğu  bildirilmiştir.

Bu kapsamda tüm öğrencilerimizin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında seçmiş olduğu derslere ait Ders Kayıt Formunuobs.ankara.edu.tr adresinden almaları ve olası problemlere karşı saklamaları gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur !..

duyuru2