İç Paydaş Memnuniyet Anketleri Duyurusu

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirmesi amacıyla hazırlanacak olan, 2014-2018 Stratejik Planı Gerçekleşme Raporu’nda kullanılmak üzere hazırlanan iç paydaş memnuniyet anketi katılım için; anket linkleri ve pin kodları aşağıda yer almaktadır.

Tüm akademik ve idari personellerimiz ile öğrencilerimizin söz konusu ankete katılımını önemle rica ederiz.

Anket Linkleri ve Pin Kodları                                  :

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Adresi:
http://anket.ankara.edu.tr/index.php/558164/lang-tr
Pin Kodu: akademik2018

İdari Personel Memnuniyet Anketi Adresi:
http://anket.ankara.edu.tr/index.php/346563/lang-tr
Pin Kodu: idari2018

Öğrenci Memnuniyet Anketi Adresi:
http://anket.ankara.edu.tr/index.php/683146/lang-tr
Pin Kodu: student2018