İdari Birimler

KONSERVATUVAR SEKRETERİ
Hakkı CAN
Telefon : 0 (312) 316 6000 / 1692 / 1143
E-posta : canh@ankara.edu.tr
Konservatuvar Sekreterliği Görev Tanımları

 

MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
0 (312) 317 69 03
0 (312) 316 60 00 / 1706 / 1325
Müdürlük Özel Kalem Görev Tanımları
 

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ SEKRETERLİĞİ
Aslı GÜR
0 (312) 316 60 00 / 1684
gur@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımları
 
 
MÜZİK BÖLÜMÜ SEKRETERLİĞİ
Aslı GÜR
0 (312) 316 60 00 / 1684
gur@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımları
 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Salih KANDİLTAŞ
0 (312) 316 60 00 / 1128
skandiltas@ankara.edu.tr
 
Alpay ÖNAL
0 (312) 316 60 00 / 1130
aonal@ankara.edu.tr
Öğrenci İşleri Görev Tanımları

 

 

MUTEMET
Ferhat SARGIN
0 (312) 316 60 00 / 1144
fsargin@ankara.edu.tr
Mutemetlik Görev Tanımları

 

 

MALİ İŞLER
İlker Tarık ŞAHİN
0 (312) 316 60 00 / 1126
sahin@ankara.edu.tr
Mali İşler Görev Tanımları

 

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
Ülkü SEMİZ
0 (312) 316 60 00 / 1122
karadogan@ankara.edu.tr
ukaradogan@hotmail.com
 
 
 

 

PERSONEL İŞLERİ SORUMLUSU
Ramazan Murat ALTUNKÜLAH
0 (312) 316 60 00 / 1124
maltun@ankara.edu.tr
 
Ahmet İÇTÜZER
0 (312) 316 60 00 / 1123
aictuzer@ankara.edu.tr
Personel İşleri Görev Tanımları
 

 

KÜTÜPHANE VE İNTERNET ODASI SORUMLUSU
Şahin İÇMEN
0 (312) 316 60 00 / 1152
icmens@ankara.edu.tr

 

Mehmet ÜNAL
0 (312) 316 60 00 / 1152
munal@ankara.edu.tr
Kütüphane ve İnternet Odası Sorumlusu Görev Tanımları
 

 

TEKNİK İŞLER
Erhan YILDIZ
0 (312) 316 60 00 / 1117
erhan1155@gmail.com

Atacan GÜLER
0 (312) 316 60 00 / 1685
ataguler@ankara.edu.tr
Teknik İşler Sorumlusu Görev Tanımları
 
 

 

GENEL EVRAK
Veysel AYDOĞAN
0 (312) 316 60 00 / 1131
aydogan@ankara.edu.tr
 
Bayram GÜNDÜZER
0 (312) 316 60 00 / 1131
bgunduzer@ankara.edu.tr
Genel Evrak Sorumlusu Görev Tanımları

 

 

DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİ
Recep ASLAN
0 (312) 316 60 00 / 1401
aslanrcp@ankara.edu.tr
Serkan KILIÇ
0 (312) 316 60 00 / 1134
kilicsrkn@ankara.edu.tr
Hasan ÇEPER
0 (312) 316 60 00 / 1191
ceperh@ankara.edu.tr
Rabia ALAN
0 (312) 316 60 00 / 1134  
ralan@ankara.edu.tr