İdari Birimler

MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
0 (312) 317 69 03
0 (312) 316 60 00 / 1706
Müdürlük Özel Kalem Görev Tanımları
 
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ SEKRETERLİĞİ
Atacan GÜLER
0 (312) 316 60 00 / 1686
ataguler@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımları
 
MÜZİK BÖLÜMÜ SEKRETERLİĞİ
Atacan GÜLER
0 (312) 316 60 00 / 1686
ataguler@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımları

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Salih KANDİLTAŞ
0 (312) 316 60 00 / 1128
skandiltas@ankara.edu.tr
 
Alpay ÖNAL
0 (312) 316 60 00 / 1130
aonal@ankara.edu.tr
Öğrenci İşleri Görev Tanımları

 

MUTEMET
Ferhat SARGIN
0 (312) 316 60 00 / 1144
fsargin@ankara.edu.tr
Mutemetlik Görev Tanımları

 

MALİ İŞLER
İlker Tarık ŞAHİN
0 (312) 316 60 00 / 1126
sahin@ankara.edu.tr
Mali İşler Görev Tanımları

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
Ülkü Semiz
0 (312) 316 60 00 / 1122
ukaradogan@hotmail.com
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımları
 
 
PERSONEL İŞLERİ SORUMLUSU
Şef : Şaban KOCATÜRK
0 (312) 316 60 00 / 1124
kocaturk76@hotmail.com
 
Ahmet İÇTÜZER
0 (312) 316 60 00 / 1123
aictuzer@ankara.edu.tr
Personel İşleri Görev Tanımları

 

KÜTÜPHANE VE İNTERNET ODASI SORUMLUSU
Şahin İÇMEN
0 (312) 316 60 00 / 1152
icmens@ankara.edu.tr
Kütüphane ve İnternet Odası Sorumlusu Görev Tanımları
 
TEKNİK İŞLER
Ali Bektaş CEREN
0 (312) 316 60 00 / 1117
aceren@ankara.edu.tr
Teknik İşler Sorumlusu Görev Tanımları
 
 
GENEL EVRAK
Veysel AYDOĞAN
0 (312) 316 60 00 / 1131
aydogan@ankara.edu.tr
 
Bayram GÜNDÜZER
0 (312) 316 60 00 / 1131
bgunduzer@ankara.edu.tr
Genel Evrak Sorumlusu Görev Tanımları