İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvuru Duyurusu

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile; hukukçuların yanı sıra hukukçu olmayan adayların da başvurabileceği Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilecektir.

Öğrencilerin mülakatla alınacağı, burs başvurularının ayrıca değerlendirileceği bu programların içeriği ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler aşağıdaki afişte yer almaktadır.

İlgililere saygı ile duyurulur.