İş Akış Şeması

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Yatay Geçiş İşlemleri
Sınav İtiraz İşlemleri
Disiplin Soruşturması İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Silme işlemleri
Kayıt Yineleme İşlemleri
Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalışma İşlemleri
Mazeret Kaydı işlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Burs Alma İşlemleri
Danışmanlık İşlemleri
Ders Açma İşlemleri
Haftalık Ders Programı Hazırlanması İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
 
İDARİ MALİ İŞLER
Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
Ek Ders işlemleri İş Akış Şeması
Satın Alma İş Akış Şeması
Sosyal Güvenlik primi Ödemesi iş Akış Şeması
Sürekli ve Geçici Görevli Yolluğu İş Akış Şeması
Telefon ödeme İş Akış Şeması
Yönetim Şeması
Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
 
PERSONEL İŞLERİ
31., 40-a, 40-b, 40-c, 40-d Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri
Adaylık Kaldırma İşlemleri
Akademik Kadro İlanı ve Atama İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Askerlik İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Atama ve Görevlendirme İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Emeklilik İşlemleri
Akademik ve İdari Personel İptal-İhdas İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Tahsil Değerlendirme İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri
Akademik ve İdari Personelin Görevden Ayrılması (İstifa,Görevine Son Verilme ve Ölüm Halleri)
Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri
Bölüm/Anabilim  Dalı Başkanı Görev Atama İşlemleri
Disiplin Soruşturması İşlemleri
Hizmet Birleştirme
İdari Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Mal Bildirim Beyanname İşlemleri
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman Görev Süresi Uzatma İşlemleri
Pasaport İşlemleri (Hususi ve Görev Pasaport)
Yardımcı Doçent Yeniden Atama İşlemleri Yıllık ve Mazeret İzin İşlemleri
 
TEKNİK İŞLER
Kişilere İnternet Erişimi Sağlama
Kişilere Telefon Erişimi Sağlama
Bilgisayar Yazılım Donanım Arızası Giderme
 
EVRAK KAYIT
Genel Evrak İş Akış Şeması