İŞ ARAMA BECERİSİ EĞİTİMİ DUYURUSU

Üniversitemiz Kariyer Merkezinin işbirliği ile üniversitemizde yürütülmekte olan, “İŞKUR İş Kulüpleri” projesi kapsamında, haftalık oluşturulan 8-12 kişilik gruplar dahilinde öğrencilerimize ”iş arama becerisi” eğitimi verilecek ve katılım belgesi sunulacaktır.

Anılan eğitim, Keçiören İş Kulübü’nde gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen öğrencilerimize ve ilgililere duyurulur.

Eğitim İçeriği:
1.GÜN: Bireysel görüşmelerle hedeflerin belirlenmesi, İlgi alanları- hobilerin revize edilmesi, istihdam edilebilirlik becerileri uygulamaları.
2.GÜN: İş arama kanalları ve işgücü piyasası tanıtımı,
3.GÜN: Özgeçmiş hazırlama teknikleri, özgeçmiş hazırlama uygulaması
4.GÜN: Beden dili ve iletişim sunum ve uygulama, mülakat türleri sunumu, uygulamalı mülakat canlandırma, telefon görüşmeleri ve kapanış.