KOMPOZİSYON (BESTECİLİK) LİSANS PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

Konservatuvarımız Müzik Bölümü Bestecilik Anasanat Dalı Kompozisyon (Bestecilik) Lisans Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Giriş Özel Yetenek Sınavı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesi İçin Tıklayınız: Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesi

Not:  Kazananların Listesi Aday Sıra Numaralarına Göre İlan Edilmiştir. Başarı Sıralaması, Kesin Kayıt İçin Yer, Tarih ve Gerekli Evraklar Konservatuvarımız Web Sayfasından Ayrıca İlan Edilecektir.