Misyon & Vizyon

 Misyon

            Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarının başlıca misyonu Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda müzik ve sahne sanatları alanlarında, evrensel kültür ve sanat alanlarına açık olarak sanatsal ve bilimsel nitelikte uygulanan araştırma, yorumlama ve yaratı dallarında sanatçı ve sanatçı bilim adamları yetiştirmek ve böylece ulusal kültürümüzün evrensel boyut kazanmasına sanat ve sanatçılar aracılığıyla katkıda bulunmaktadır. Bu misyondan hareketle, müzik ve sahne sanatlarının her dalında ülkemiz ve dünya çapına performans ve yaratıları ile ses getirecek, örnek olacak ve öncülük edecek sanatçı adaylarını yetiştirebilen, güçlü bir akademik yapılanmaya sahip, her yönüyle kaliteli eğitim vermeye elverişli bir altyapı ve fiziksel özelliklere sahip, tam kapsamlı, öngörülen tüm bölüm, anasanat dalı ve sanat dalları açılmış, bir konservatuvar olmak başlıca hedefimizdir.

 

Vizyon

            Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarının misyonu doğrultusunda Çalgı Dalları, Bestecilik, Şan, Modern Dans ve benzeri alanlarda her türlü uluslar arası sanat ve kültür etkileşimlerinden de yararlanarak gruplar ve bireysel sanatçılar yetiştirmek, bu sanatçıların icraları ile dinleyici ve seyirciye ulaşmak, bunların kayıtlarını ve basımlarını yaparak kalıcılıklarını sağlayıp, gelecek kuşaklara aktarabilmek, sözü edilen alanlarda eğitici ve uygulayıcı sanatçı ve akademisyenler yetiştirerek ülkemizin bu alanlardaki gereksinimlerinin giderilmesine de katkıda bulunmaktır.