Konservatuvar Kurulu

Başkan
 
Prof. Dr. Hasan YENER (Müdür) ( Sahne Sanatları Böl. Başkanı )
 
Üyeler
 
Doç. Dr. Güler DEMİROVA GYÖRFFY (Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Demet GÜRHAN  (Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Gülnara AZİZ ( Müzik Böl. Başkanı )
 
Raportör
 
Ayfer YAKAR ( Konservatuvar Sekreteri )