Müzik Bölümü

Müzik Bölüm Başkanı                      : Doç. Elif ÖNAL

            

 

Çalgı Anasanat Dalı Başkanı          : Doç. Elif ÖNAL

Bestecilik Anasanat Dalı Başkanı   : Dr. Öğr. Üyesi Mert KARABEY

 

Bilindiği gibi, gerek ülkemizde ve gerekse de dünyada müziğin, özellikle de Batı kökenli çoksesli evrensel sanat müziğinin, iş alanı gitgide daralmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak müzik eğitimi veren kurumlar ve bunların başında devletin sanat kurumlarına profesyonel çalıcı, şancı ve dansçı yetiştirmek amacı ile kurulmuş konservatuvarlar da alanın sorunlarını derinden yaşamaktadır. Alanın daralmasıyla birlikte ülkemizde halen eğitim vermekte olan 40 kadar konservatuvar da gerek hoca ve gerekse de öğrenci bulmakta gittikçe zorlanmaktadırlar. Orta ve uzun vadede, yalnızca gerek icra ve gerekse de akademik kariyerleri ile en iyi kadrolu okullar varlıklarını sürdürebilecektir. Günümüzde sadece çalgısını çok iyi çalmak artık yeterli değildir. Profesyonel müzisyen adaylarının iyi birer çalıcı olmanın ötesinde; tarihi müziklerden günümüze çok farklı stilleri tanıyan, yorum aşamasında sadece önündeki notayı çalmayıp stil ve müzikal içerikte bilgiye dayalı kararlar verebilen, soru sormayı bilen, bilmediğini araştırmayı bir alışkanlık haline getirmiş, müzisyenliğinin dışında bir sanat ve düşün adamı olma yolunda alışkanlıklar edinmiş, sadece ülkemizde değil dünyanın herhangi bir yerinde de kolaylıkla yer edinebilecek bireylerin yetiştirilmesi kaçınılmazdır. Konservatuvarımızın Müzik Bölümü bu anlayışı derinden hisseden, profesyonel icra kariyerlerini sürdüren unvanlı hocaların atanmaları ile kurulmuş olup ders programları ve içerikleri, Yükseköğretim Kurumu?nun belirlediği çerçeve içinde, en ilerici ve akılcı yaklaşımlarla hazırlanmıştır. Bölümümüz kuruluşunun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen niceliği ile değil niteliği ile ülkemizin en önde gelen müzik eğitim kurumlarından biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ ANASANAT DALLARI

 

BESTECİLİK ANASANAT DALI                                     ÇALGI ANASANAT DALI