ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Konservatuvarımız Öğrenci Temsilcisi seçimleri aşağıda belirtilen seçim takvimi ve program dâhilinde yapılacaktır.

Aday olmak isteyen ve aranan şartları sağlayan öğrencilerimiz dilekçe ile Konservatuvarımız Öğrenci İşleri birimine 14 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

12-14 Ekim 2016      : Bölüm öğrenci temsilciliği başvurularının alınması

 

Başvuru Takvimi ve Aday Öğrencilerde Aranan Koşullar

a) Öğrenci temsilcisi seçilebilmek için aday olduğu ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak,
d) Daha önce öğrenci temsilciliği görevinde bulunmamış olmak,

 

Seçim Takvimi ve Program     :
12-14 Ekim 2016      : Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı  öğrenci temsilciliği
                                    başvurularının alınması
21 Ekim 2016           : Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilci
                                   seçimlerinin yapılması
1 Kasım 2016            : Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar öğrenci temsilcisi
                                    seçimlerinin yapılması
18 Kasım 2016          : Öğrenci Konseyi Kurultayı

 

s_6408