Sesin Oluşumu ve Korunması dersi ara sınavı hakkında

Sesin Oluşumu ve Korunması dersi ara sınavı, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 10:00 da İbni Sina Hastanesi 8. katdaki derslikte olacaktır.