Sesin Yolculuğu 9 Genç Besteciler Festivali

        Konservatuvarımız Bestecilik (Kompozisyon) A.S.D. öğrencileri 17 Nisan 2016 tarihinde Süreyya Operası’nda gerçekleşen Sesin Yolculuğu 9 – Genç Besteciler Festivali’ne katıldılar. Festivalde Ansanat Dalı öğrencileri Melek Ayçin Yıldırım, Kemal Alpan ve Ata Can Yıldız’ın eserleri seslendirildi. Melek Ayçin Yıldırım’ın “Gecenin Nefesi” adlı eserini kemanda Ekin Güldoğan ve viyolonselde Selin Nardemir yorumlarken, Kemal Alpan’ın “Yahudi Bir Annenin Ağıdı” adlı şarkısında, besteci, Opera A.S.D. öğrencilerimizden soprano Ezgi Biçici’ye eşlik etti. Ata Can Yıldız ise canlı elektronikler için “Timbre and Space”  adlı eseriyle festivalde yer aldı.Adsız