Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz,

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurulurak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği;

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, Bu kararın 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Konservatuvarımız Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerimizin talep etmeleri halinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olarak kayıt dondurma işlemi yapılabilecektir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü