YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !..

09 Nisan 2018 tarih ve 30386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ankara Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış olup, Yönetmeliğin son haline http://www.audk.ankara.edu.tr/yonetmelikler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ders devam durumuna ilişkin yönetmelikte yapılan önemli bir değişiklik ile, Devam durumu “MADDE 38-(4) Derse devam koşulunu yerine (Değişik: RG-09/04/2018-30386) getirdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen Devlet Konservatuvarı öğrencileri dışındaki öğrenciler dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri halinde ilgili derse devam edebilirler.” Hükmü gereğince Konservatuvarımız öğrencileri dışındaki öğrenciler tekrar edilen derslerin devamından muaf tutulmuştur.

Bu kapsamda söz konusu ders devam durumuna ilişkin madde hükümleri gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren her ne sebeple olursa olsun tekrar edilen tüm dersler için derse devam zorunluluğu getirilmiştir.

Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.