YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURU DUYURUSU

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Karşılıksız Burs Kapsamında Konservatuvarımız Öğrencileri İçin 1 (Bir) Kişilik Kontenjan Ayrılmıştır. Bu Kapsamda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin Aşağıda Yer Alan 9’uncu Maddesi Kapsamında Olanlar Başvuru Yapamayacaktır.

Şartları Sağlayan ve Başvurmak İsteyen Öğrencilerimiz 20 Ekim 2016 Perşembe Günü 17.00’a kadar Öğrenci İşleri Biriminde Form Doldurarak Başvuru Yapabilirler.

Öğrencilerimize Önemle Duyurulur.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Madde 9; a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

kyk-burs-logo